Med Konsumentombudsmannen mot bankbedrägerier

SPF Seniorernas styrelseledamot Martin Rolén har förordnats av regeringen att vara ledamot i insynsrådet vid Konsumentverket. Åtgärder mot bedrägerier var en av de frågor som diskuterades på myndigheten i veckan.

  • – Vi vill se en aktiv ombudsman för drabbade av bankbedrägerier säger Martin Rolén, styrelseledamot SPF Seniorerna och ledamot i insynsrådet vid Konsumentverket..

– Det känns angeläget att på mitt första möte i Konsumentverkets insynsråd ta upp bekämpning av bedrägerier. Jag överlämnade en skrivelse som sammanfattar SPF Seniorernas arbete med frågan och de åtgärder som vi vill se. Konsumentombudsmannen har en viktig roll att spela som företrädare i domstol för att bidra till rättstillämpningen och praxis. Vi vill se en aktiv ombudsman för drabbade av bankbedrägerier, säger Martin Rolén.

Klicka här för att öppna SPF Seniorernas brev till Konsumentombudsmannen.
Brevet innehåller en beskrivning av de viktigaste åtgärderna som vi anser är nödvändiga för att kunna bekämpa bankbedrägerier.