Både ris och ros till bankernas nya bedrägeriåtgärder

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar de åtgärder som landets banker idag gemensamt presenterat som ett led i ett motverka bedrägerier gentemot framförallt äldre.

  • – Grundläggande är att betalningssystemen blir trygga från första början för alla kunder, vi utgår också från att de nya och självklara säkerhetsåtgärderna inte kostar bankkunderna något extra, säger Eva Eriksson.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar:

– Det är positivt att det kommer införas tidsfördröjningar vid överföringar och möjligheten att sätta in beloppsgränser, detta måste dock vara utgångsläget för alla kunder. Vi menar också att det är bra och nödvändigt med åtgärderna som kan blockera eller begränsa användning av banktjänster för kriminella.

– Vi anser det vara svagt att det verkar saknas hinder mot överföringar till okända konton samt även saknas krav på dubbla bevis på att jag är jag (tvåfaktorsautentisering). Dessutom verkar bankerna dessvärre fortsatt lägga ansvar för förlusterna vid ett bedrägeri på kunderna, därför är det viktigt att EU:s kommande Betaltjänstförordning införs som lägger bevisbörda och hela ersättningsansvaret på bankerna.

– Helt grundläggande är att bankerna ser till att betalningssystemen är trygga från första början, och att detta är utgångspunkten för alla kunder. Vi utgår också från att inga av de åtgärder som presenteras kommer att kosta några extrapengar för kunderna, något annat vore oseriöst.

– Det skulle också vara bra med en jämförelsetjänst för kunderna där bankernas säkerhetsåtgärder listas och bedöms. Sådana tjänster finns i Storbritannien och banksekretessen är således inget hinder för detta.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet från Svenska bankföreningen