Seniorer avgör valet till EU-parlamentet

Under måndagen genomfördes Äldreriksdagen med debatt inför årets val till EU-parlamentet. Här kan du se sändningen i efterhand.

  • Foto från 2024 års Äldreriksdag med Åsa Lindestam, ordförande PRO, Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna samt Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

– Vi vill att Europaparlamentet höjer ambitionen för ett Europa utan ålderism. EU ska skärpa förbudet mot åldersdiskriminering så att fler samhällsområden omfattas, finansiera kampanjer som utbildar och upplyser om ålderism, och stödja en FN-konvention om äldres rättigheter. Det är dags att Europa gör upp med ålderismen! Partierna har stort ansvar att göra något åt ålderismen; Som beslutsfattare, lagstiftare och som förebilder. Europa har inte råd med ålderism. Det kostar för mycket för den enskilde, och för samhället. Ålderismen är ovärdig en demokrati.

Det sa Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna, då hon inledde förbundets valdebatt mellan de åtta partier från Sverige som i dag har mandat i Europaparlamentet. Debattens moderator Artur Ringart påminde kandidaterna om att Sverige aldrig haft så många äldre väljare: 2,2 miljoner, eller 28 procent av väljarkåren. 

Här kan du se debatten i efterhand:

SPF Seniorerna arrangerade debatten tillsammans med PRO, SKPF Pensionärerna och News55. SVT Forum kommer att sända debatten torsdag den 30 maj kl 09.00.