Till regeringen – Bekämpa bedrägerierna också!

SPF Seniorerna rasar mot att bedrägerier mot äldre inte nämns i Sveriges första strategi mot organiserad brottslighet.

  • Peter Sikströms fråga till regeringen är – varför prioriteras inte frågan om bedrägerier mot äldre?

I dag beslutade regeringen om landets första nationella strategi mot organiserad brottslighet. SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström kommenterar strategin:

– Det förvånar att bedrägeribrotten inte nämns i regeringens nationella strategi mot organiserad brottslighet. En av den organiserade brottslighetens största intäkter kommer från bedrägeribrott. Äldre personer har visat sig vara en systematisk måltavla för bedragarna och drabbas hårt. De seniorer som blir offer för denna hänsynslösa kriminalitet tappar tilliten till sin omgivning och tilltron till samhället. SPF Seniorerna har upprepade gånger tagit upp problemet med regeringen och föreslagit åtgärder. Bland annat att försvåra bedragarnas möjlighet att kartlägga potentiella brottsoffer via digitala söksajter, och att ställa hårdare krav på bankerna att ha verksamma lösningar för att förhindra bedrägerier i bankernas betalningssystem. Men hittills har vi inte sett någon aktivitet från regeringen förutom ord och möten. För att strypa den kriminella ekonomin krävs krafttag även mot bedrägerierna som riktar sig mot äldre. Denna form av bedrägeri får inte bli en blind fläck för att politiken saknar lösningar. Min fråga till regeringen är – varför prioriteras inte frågan om bedrägerier mot äldre?

Klicka här för att öppna den nya nationella strategin mot organiserad brottslighet