Replik: Digitaliseringen är en jättefråga – civilsamhället måste involveras

Digitaliseringen kan inte lösas enbart genom tidsbestämda projekt i mindre skala. Det skriver SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström i en replik i Altinget tillsammans med representanter för Sveriges konsumenter, PRO, Funktionsrätt Sverige och SKPF pensionärerna.

  • Peter Sikström och övriga debattörer lyfter att civilsamhällets organisationer har en viktig roll när det gäller att erbjuda stöd och utbildning till dem som behöver.

Civilminister Erik Slottner lyfter i en debattartikel att han vill öka den digitala inkluderingen. I repliken framhåller debattörerna vikten av att involvera civilsamhället för att bryta det digitala utanförskapet.

Även om digitaliseringen kan öka tillgängligheten till tjänster, behöver människor också kunskap och trygghet för att vara säkra användare. Här spelar civilsamhällets organisationer en viktig roll genom att erbjuda stöd och utbildning till dem som har det behovet. Organisationerna arbetar också för att påverka lagstiftning och involvera konsumentperspektivet.

Budskapet i repliken är att digitaliseringen kräver en mycket långsiktig och gedigen satsning från politiken. Genom ett samarbete mellan civilsamhället och regeringen kan långsiktiga och effektiva lösningar skapas för att minska digitalt utanförskap och främja trygghet och konkurrens på rättvisa villkor.

Klicka här för att läsa hela repliken i Altinget