DN Debatt: Bankerna måste tvingas att betala för bedrägerierna

Tillsammans med en rad debattörer kräver SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson att lagstiftningen måste skärpas så att bankerna får det ekonomiska ansvaret för den bristande säkerheten i sina system.

  • Nu är tålamodet slut! Och det är hög tid att regeringen agerar tycker Eva Eriksson.

De kriminella saknar skrupler när de tömmer kontona för funktionsnedsatta, pensionärer, ungdomar, villaägare eller företagare. Tragedierna med tömda konton måste få ett slut, men det kan bara ske om bankerna får ekonomiska incitament att stoppa bedrägerierna. Det skriver representanter från SPF Seniorerna, Sveriges konsumenter, Villaägarnas Riksförbund, Riksförbundet FUB, PRO Pensionärernas riksorganisation, SKPF Pensionärerna och Småföretagarna på Dagens Nyheter Debatt.

Det finns en rad exempel på enkla åtgärder som bankerna skulle kunna genomföra, för att försvåra för bedragarna. Det handlar t.ex. om inställningsbara överföringsfördröjningar och beloppsbegränsningar, manuella kontroller vid misstänkta transaktioner, spärr mot överföringar till icke godkända konton och ytterligare bevis för att du är du vid betalningar över ett visst belopp.

Om justitieminister Gunnar Strömmer (M), civilminister Erik Slottner (KD), finans­minister Elisabeth Svantesson (M) och finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) på allvar vill komma till rätta med den organiserade brottsligheten och bankbedrägerierna – då måste lagstiftningen skärpas så att bankerna får det ekonomiska ansvaret för den bristande säkerheten i sina system. Säkerhetshålen är systemhotande och underminerar förtroendet för det svenska bankväsendet, tillsynsmyndig­heterna samt ytterst regeringen.

Debattörerna föreslår att regeringen kopierar det nya brittiska systemet och tar initiativ till att ändra betaltjänstlagen så att ansvaret för säkerhetsbristerna läggs på bankerna. Storbritannien nya reglering innebär att kundens bank normalt får ersätta halva summan för bedrägeriet, medan banken som bedragaren flyttar pengarna till får stå för andra halvan. Likaså måste bankerna offentliggöra statistik över hur många av deras kunder som drabbas av bedrägeri.

Klicka här för att läsa uppropet på DN Debatt

Klicka här för att läsa om uppropet på Senioren.se