Bok om ålderism av Barbro Westerholm och Ingrid Kinne Lindgren

Vad är ålderism, hur ser den ut, varför är den särskilt utbredd i Sverige och vad kan vi göra åt den? Det är några av frågorna som besvaras i Barbro Westerholms och Ingrid Kinne Lindgrens bok ”Bort med ålderismen – så får vi ett Sverige för alla åldrar”. Boken ges ut av SPF Seniorerna, där Barbro var sakkunnig i seniorfrågor.

  • Ingrid Kinne Lindgren visar upp boken. Foto: SPF Seniorerna.

Ålderismen är allmänt förekommande i det svenska samhället, människor behandlas sämre enbart på grund av sin ålder. Men ålderismen är ofta osynlig, och ifrågasätts sällan. Trots att vi har en lag mot åldersdiskriminering och trots att ålderismen har allvarliga konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande samtidigt som den kostar samhället stora summor.

Genom intervjuer med experter, forskare och politiker sätter Barbro Westerholm och Ingrid Kinne Lindgren fingret på vad ålderism egentligen är och hur diskrimineringen av äldre tar sig uttryck. De väcker frågor som:

  • Vilka stereotyper förekommer kring äldre och är vi ens medvetna om dem?
  • Varför är Sverige bland de sämre länderna i världen när det gäller diskriminering av äldre?
  • Hur är synen på seniorer i exempelvis media, forskning, vård och omsorg, politik, lagstiftning och som arbetskraft?
  • Och den viktigaste frågan: vad behöver vi göra för att Sverige ska bli ett mer åldersvänligt land?

– Boken är en ögonöppnare för alla som inte förstått hur utbredd och omfattande ålderismen är i vårt samhälle, och en inspirationskälla för alla som vill engagera sig i frågan och föra Barbros viktiga arbete vidare. Det är min förhoppning att många människor, i olika åldrar och i olika delar av vårt samhälle, vill läsa boken och på det viset öka kunskapen om vad ålderism är för att vi tillsammans ska kunna motverka den, säger Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna. 

– Även om sjukdomen kom i vägen kämpade Barbro in i det sista för att vi skulle kunna sätta punkt för vårt arbete. Och det blev en bok, med Barbros tankar och strävan efter ett mer åldersjämlikt Sverige. Nu hoppas jag som medförfattare att boken kan bidra till det hon så intensivt strävade efter, att få alla och envar att tänka till och efter bästa förmåga bidra till ett Sverige för alla åldrar, säger Ingrid Kinne Lindgren.

Några av de som medverkar i boken är seniore debattören John Mellkvist, äldre- och socialförsäkringsministern Anna Tenje (M), medieentreprenören Amelia Adamo, seniorforskaren Ingmar Skoog, geriatrikprofessorn Yngve Gustafson och SVT:s programdirektör Jan Helin.

Boken ”Bort med ålderismen - så får vi ett Sverige för alla åldrar” ges ut av SPF Seniorerna. 

Klicka här för att köpa boken i SPF Seniorernas webbutik.

Barbro Westerholm, 1933-2023, var läkare, forskare, politiker, ämbetsman, sakkunnig på SPF Seniorerna och Sveriges mest seniora riksdagsledamot. Ett av hennes sista projekt var boken Bort med ålderismen - så får vi ett Sverige för alla åldrar, som hon skrivit tillsammans med Ingrid Kinne Lindgren. Ingrid är journalist, redaktör och författare med stor erfarenhet av svensk dagspress och tidskriftsbranschen. Tillsammans har de tidigare skrivit Barbro Westerholms memoarer Om att aldrig ge upp (Bazar förlag 2021).