SPF Seniorerna i samtal med regeringen om bedrägerier mot äldre

På fredagen bjöd nya finansmarknadsministern Max Elger in SPF Seniorerna och övriga seniororganisationer till ett samtal om bedrägerier mot äldre. Det ökade antalet försök till bedrägerier och nya vägar att lura äldre har fått regeringen att nu prioritera frågan.

  • Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna, och finansmarknadsminister Max Elger.

SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström framförde flera av organisationens krav till regeringen. Bland annat att det behövs en begränsning av vilka personuppgifter som får publiceras på nätet, behovet av straffskärpning för bedrägerier mot äldre, straffregisterkontroll för personal i vård och omsorg, fri IT-utbildning för seniorer som vill och kan lära sig mer om det digitala samhället samt bättre ekonomiska villkor så att seniorer har råd att vara digitala.

Peter Sikström tog också projektet ”Försök inte lura mig” som ett bra exempel på att ett nära samarbete mellan Polisen och seniororganisationerna snabbt kan få ut information om nya bedrägeriförsök.

Det var en bra och öppen diskussion mellan oss, säger Peter Sikström efter mötet. Min uppfattning är att regeringen förstår att detta är en prioriterad fråga som inte kan vänta. Statsrådet Max Elger har också förstått att det inte räcker med en insats utan det krävs en lång rad av olika åtgärder för att stoppa bedrägerierna.

Klicka här för att läsa mer om projektet "Försök inte lura mig"

Klicka här för att läsa SPF Seniorernas skriftliga kommunikation med justitieminister Morgan Johansson om att skydda seniorers integritet för att förebygga brott