Tillgång till läkemedel avgörande för ett tryggt liv

Brist på läkemedel är i dag ett problem för många seniorer och deras närstående. I beredskap, kris och krig riskerar problemet att växa och bli ännu värre. Det var temat för ett rundabordssamtal i Sveriges riksdag där SPF Seniorerna företrädde seniorers intresse.

  • Foto från rundabordssamtalet i Sveriges Riksdag.

Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) medverkade och redogjorde för pågående arbeten för stärkt tillgång till basläkemedel och antibiotika. 

– Brist och ojämlik tillgång på läkemedel är en källa till frustation och otrygghet för många seniorer. Därför är det bra att arbete pågår med den nationella läkemedelsstrategin och för stärkt tillgång till basläkemedel i både freds- och kristid. Det kommer att underlätta lagerhållning, samordning och information, och minska risken för restnoteringar, säger Martin Engman, samhällspolitisk chef, SPF Seniorerna. 

Riksdagsledamöterna Mikael Dahlqvist (S) och Jesper Skalberg Karlsson (M) stod värdar för mötet. Även riksdagsledamöterna Lars Mejern Larsson (S) och Thomas Ragnarsson (M) medverkade. Andra medverkande representerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkarförbundet, Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer samt läkemedelsföretaget Viatris. 

Medverkande:
Mikael Dahlqvist (S) – Riksdagsledamot, Sveriges riksdag

Jesper Skalberg Karlsson (M) – Riksdagsledamot, Sveriges riksdag
Thomas Ragnarsson (M) – Riksdagsledamot, Sveriges riksdag
Veronica Arthurson – Direktör för verksamhetsområde Användning, Läkemedelsverket
Jenny Carlsson – Enhetschef, Enheten för prisreglering konkurrensutsatta läkemedel, TLV
Niklas Hedberg – Chefsfarmaceut, TLV
Susanna Eklund – Handläggare, läkemedelsfrågor, SKR
Anna-Maria Langkilde – Ledamot, Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik (RLM)
Martin Engman – Samhällspolitisk chef, SPF Seniorerna
Kenneth Nyblom – VD, Föreningen för Generiska läkemedel och Biosimilarer (FGL)
Lars Mejern Larsson (S) – Riksdagsledamot, Sveriges riksdag
Andreas Rejnus – VD, Viatris
Per Lindblom – Policychef, Viatris
Anders Åkesson – Moderator