Stora skillnader i hemtjänstens kvalitet i Stockholms stad

Kungsholmen har den bästa hemtjänsten i Stockholms stad och skillnaderna mellan stadsdelarna är stora. Det visar Hemtjänstindex granskning av Stockholms stadsdelsområden.

Hemtjänstindex (HTI) publicerades första gången 2022 och visar hemtjänstens kvalitet i alla Sveriges kommuner. HTI bygger på nationell statistik från bland annat Socialstyrelsen och det är nu första gången som det publiceras på stadsdelsnivå.

HTI består av fyra delindex nämligen information, biståndshandläggning, utförande och stöd och utveckling. Delindexen är viktade utifrån vad seniorer anser vara viktigast för kvaliteten. Utförandet av hemtjänst är det som väger tyngst.

– Det borde inte spela någon roll var du bor för att du ska få en hemtjänst av hög kvalitet. Bland annat tycks biståndshandläggningens kvalitet variera stort mellan stadsdelarna. Så ska det inte vara inom en och samma kommun, säger Lena Hedquist, som är vice ordförande i SPF Seniorernas stockholmsdistrikt och ordförande i Stockholms stads pensionärsråd.

Kungsholmen har totalt sett bäst kvalitet i staden, tätt följd av Södermalm, Farsta och Norrmalm. Kungsholmen är också bäst i ett av de fyra delindexen, stöd och utveckling, som bland annat mäter hur hemtjänsten arbetar med genomförandeplaner och rutiner.

I delindex utförande av hemtjänst, som väger tyngst i HTI, toppar Östermalm. Bäst på biståndshandläggning är Enskede-Årsta-Vantör och bäst på att informera om hemtjänsten är Spånga-Tensta. (HTI 2023 bygger på den stadsdelsindelning som gällde under 2023)

– De allra flesta stadsdelar får ett hyfsat resultat om man jämför med alla kommuner i Sverige. Men staden har en rejäl hemläxa att göra i att jämna ut skillnaderna mellan stadsdelarna. Skatter och avgifter är desamma för oss alla, då ska vi också kunna lita på att hemtjänsten håller samma kvalitet, fortsätter Lena Hedquist.

Så här placerar sig Stockholms stads stadsdelar i Hemtjänstindex 2023. Kolumn fyra visar placeringen när de jämförs med övriga kommuner i hela landet:

Hela rankinglistan finns på www.hemtjanstindex.se. Där finns också resultaten för de fyra delindexen information, biståndshandläggning, utförande och stöd & utveckling. 

Klicka här för att ladda ner rapporten och se alla tabeller

För mer information och frågor kontakta:
Lena Hedquist, SPF Seniorerna och ordförande i Stockholms stads pensionärsråd
mobiltelefon: 073-759 40 82, lena.hedquist@gmail.com

Fakta om Hemtjänstindex:
Hemtjänstindex är det enda index där olika kvalitetsparametrar inom vård/omsorg sammanställs, baserat på vetenskapliga metoder och framtaget med hjälp av mätexpertis. Indexet fångar hela processen från att behov uppstår via biståndshandläggning, utförande samt stöd och utveckling. De olika delarna är viktade utifrån vad seniorer anser vara viktigast för kvaliteten. Hemtjänstindex mätmodell är utvecklad i samråd med forskningsinstitutet RISE. Hemtjänstindex summerar 70 indikatorer (främst från Socialstyrelsens olika undersökningar), för alla 290 kommuner och för Stockholm stads 13 stadsdelar.

Hemtjänstindex är ett initiativ av SPF Seniorerna och har utvecklats med stöd från Allmänna arvsfonden. Syftet är att underlätta kommuners kvalitetsanalyser och prioriteringar samt inspirera till utveckling av hemtjänsten. Indexet publicerades första gången 2022 och uppdateras årligen. Läs mer på www.hemtjanstindex.se