Webbinarium ”Koll På Läkemedel”

Välkommen till ett webbinarium om olämplig läkemedelsanvändning. Thony Björk och Aase Wisten, sakkunniga i läkemedel respektive vård och omsorg hos SPF Seniorerna, medverkar.

  • Aase Wisten, sakkunnig vård och omsorg och Thony Björk, sakkunnig läkemedel, SPF Seniorerna.

Det är alltför sällan läkemedel tas bort. Istället adderas bara nya med de risker det medför. Felaktig läkemedelsanvändning beräknas kosta 10-20 miljarder kronor per år. Varför ser det ut så här? Vad görs åt det? Och vad borde göras åt det?

Koll på läkemedel håller den 30 november ett webbinarium där företrädare för patienter/seniororganisationer och läkare presenterar sin syn på problemet med olämplig läkemedelsanvändning samt ger möjliga lösningar. 
Programmet görs av AfterworkTV och kan även ses i efterhand. 
Klicka på den röda pilen nedan för att se webbinariet. 

Medverkande:

Thony Björk, sakkunnig läkemedelsfrågor SPF Seniorerna. Tidigare bland annat kommunikationsdirektör på Apoteket, apotekare.

Aase Wisten, sakkunnig vård och omsorg SPF Seniorerna, med.dr och specialist i geriatrik. Tidigare arbetat på Sunderby sjukhus i Luleå och som universitetslektor på läkarprogrammet vid Umeå universitet.

Andreas Rosenlund, samtalsledare, tidigare kommunikationsdirektör Kronans Apotek.

Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna

Claes Lundgren, som skrivit boken FASUT som beskriver hur förskrivare kan utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Claes är specialist i allmänmedicin och företagshälsovård samt diplomerad i palliativ medicin.

Louise Skalin, chefsfarmaceut Apoteket, apotekare.

Inger Ros, styrelseledamot i PRO, tidigare bland annat ordförande i Riksförbundet HjärtLung.

Arrangörer: Koll på läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre.

Klicka här för att läsa mer om webbinariet på Apoteket.se