Möte med SKR om hälso- och sjukvård samt äldreomsorg

SPF Seniorerna har träffat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Samtalet handlade bland annat om verksamheternas kvalitet, välfärdsteknikens möjligheter, vårdens tillgänglighet och kunskapsstyrning.

  • SKR:s ordförande Anders Henriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson samt Martin Engman, samhällspolitisk chef SPF Seniorerna.

Under mötet diskuterades också seniorers ofrivilliga ensamhet och ålderism. Civilsamhällets potential att bidra till samhället och hur kommunernas och regionernas pensionärsråd kan användas var andra frågor som kom upp.

– Kommunernas och regionernas branschorganisation är central för att samordna och stödja organisationens medlemmar i deras viktiga välfärdsuppdrag. Vi kommer att ha en fortlöpande dialog och SPF Seniorerna kommer att ständigt vara där för att höja seniorers röst och lyfta äldres perspektiv, sade Eva Eriksson efter mötet.  

Från SKR deltog nye ordföranden Anders Henriksson och samordnaren för äldreomsorg, Sabina Joyau som mötte SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och samhällspolitiske chef Martin Engman.