Stora regionala skillnader för olämpliga läkemedel

Drygt 10 procent av alla över 80 år, cirka 60 000 personer, tar idag läkemedel med hög risk för biverkningar och för tidig död. Men de regionala skillnaderna är stora! Det visar ny statistik från Apoteket och projektet "Koll på läkemedel".

I Skinnskatteberg har närmare en fjärdedel av invånarna över 80 år läkemedel med hög risk för biverkningar i sin receptlista jämfört med Torsås där motsvarande siffra är cirka fem procent. För hela landet är siffran drygt 10 procent, en siffra som för 10 år sedan låg på närmare 23 procent.

Klicka här för att ta del av listan som visar medeltalet i de olika länen/regionerna 

– Det är glädjande att konstatera att bland de som är 80 år eller äldre, har förskrivningen av läkemedel som kan vara olämpliga minskat ordentligt de senaste åren. Variationerna bland landets kommuner är dock stor vilket gör att vårt påverkansarbete fortsatt är viktigt, säger Louise Skalin, chefsfarmaceut på Apoteket.

Läkemedel att undvika för äldre

Inom områden som smärta, diabetes och oro finns det ett stort antal läkemedel att undvika för äldre. Exempel är Tramadol, Treo Comb och Paracetamol/Kodein.

Klicka här för att se hela listan över olämpliga läkemedel för äldre 

– Våra farmaceuter kontrollerar dagligen recept för att se om läkemedel är lämpliga utifrån ålder och om de passar ihop med kundens övriga läkemedel. Men här behöver kunskapen öka och vi arbetar i våra apotek för att både informera kunder och i vissa fall återkoppla till läkare, säger Louise Skalin. 

Koll på Läkemedel

I Sverige finns det cirka 1,8 miljoner ålderspensionärer där majoriteten använder läkemedel regelbundet och har god nytta av behandlingen. Det är dock fortfarande vanligt med för många läkemedel eller läkemedel som är olämpliga för äldre, en utmaning som Koll på läkemedel försöker motverka.

Koll på läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan Apoteket, SPF Seniorerna, Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och SKPF Pensionärerna. 

Webbsändning 30 november

Koll på läkemedel håller den 30 november ett webbinarium där företrädare för patienter/pensionärsorganisationer och läkare presenterar sin syn på problemet och möjliga lösningar. 
Programmet görs av AfterworkTV, och publiceras den 30/11.

Klicka här för att se webbsändningen på AfterworkTV 

Klicka här för att se webbsändningen på Apoteket.se

För mer information kontakta: Elin Jarl, chef extern kommunikation Apoteket, tel 010-447 52 00, elin.jarl@apoteket.se