Grattis Halmstad!

2023 års bästa hemtjänst finns i Halmstads kommun. ”Vi har jobbat hårt och metodiskt för att nå hit”, berättar Marinette Urell, verksamhetschef i Halmstads kommun. Här kan du se offentliggörandet i efterhand samt läsa Seniorens reportage.

  • Från vänster Filippa Dahlgren, förvaltningschef, Eva Sjögren (M), ordförande i Hemvårdsnämnden, Marinette Urell, verksamhetschef, SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och Ulla Johansson, kvalitets- och utvecklingschef.

Klicka här för att se offentliggörandet av Hemtjänstindex 2023 i efterhand

Klicka här för att se Hemtjänstindex topplista för Sveriges kommuner 2023

Klicka här för att läsa Seniorens webbnyhet om Hemtjänstindex 2023 

Klicka här för att läsa Seniorens reportage om hur Halmstad kommun jobbar för att öka kvalitén på hemtjänsten

Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna. Syftet är att alla kommuner ska kunna lära av varandra för att förbättra sin hemtjänst, inte att peka finger. Det är en unik kvalitetsmätningsindex där seniorer själva valt ut de parametrar som är viktigast i hemtjänsten. Indexet följer upp kvaliteten i samtliga 290 kommuner. Första gången indexet presenterades var 2022. 

Programpunkter i offentliggörandet:

  • Årets hemtjänstkommun prisas – nummer ett på indexets rankinglista
  • Årets klättrare presenteras – den kommun som klättrat flest platser på rankingen intervjuas om hur de gör
  • Kommunerna som toppar de fyra delindexen presenteras
  • Panelsamtal: Hur stärker vi hemtjänsten? Medverkan från bland andra Sveriges Kommuner och Regioner, SPF Seniorerna samt kommunrepresentanter.


Kontaktperson: Helena Olsson, projektledare Hemtjänstindex, helena.olsson@spfseniorerna.se

Klicka här för att läsa mer om Hemtjänstindex