Eva Eriksson i Expressen om Hemtjänstindex 2023

Expressen skriver om Hemtjänstindex 2023, och presenterar listan som visar hur Sveriges kommuner placerat sig i årets ranking. Det är viktigt att lära av de kommuner som utvecklat väl fungerande metoder och lösningar, framhåller SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

– För många äldre är en fungerande hemtjänst grundläggande för att man ska kunna leva ett bra och värdigt liv. Trots alla mätningar som har gjorts har kvaliteten inom hemtjänsten inte förbättrats nämnvärt de senaste tio åren, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson, till Expressen. 

SPF Seniorerna har därför utvecklat ett nytt Hemtjänstindex, som är en sammanvägning av de mätningar som redan görs, tillsammans med en granskning av information på kommunernas webbplatser.
– Hemtjänstindex bygger helt på äldre och närståendes åsikter om vad som är viktigast i hemtjänsten, från att leta information till biståndsbedömning och själva utförandet. Det är stora skillnader i hemtjänstens kvalitet mellan olika kommuner och hur man arbetar med kompetensutveckling. Det är extra viktigt att lära av de kommuner som utvecklat väl fungerande metoder och lösningar som leder till god kvalitet för de äldre, fortsätter Eva Eriksson. 

Eva Eriksson berättar också att en av de saker som stack ut när man intervjuade seniorer om vad som är viktigast var att man vill veta vad hemtjänsten kommer att kosta. Det är få kommuner som har räknesnurror på sin webbplats där man kan räkna ut kostnaden. En gemensam nämnare för de högst rankade kommunerna är att de arbetar faktabaserat.

Klicka här för att öppna Expressens artikel
(artikeln kan endast läsas i sin helhet av tidningens prenumeranter)

Klicka här för att öppna listan som visar hur Sveriges kommuner har placerat sig i årets ranking

Klicka här för att läsa Seniorens artikel om hur Halmstad kommun arbetar, samt om övriga kommuner som prisas i 2023 års Hemtjänstindex

Så här jobbar hemtjänsten i vinnarkommunen Halmstad

  • ”Att bygga en bra hemtjänst är ett maraton, inte ett sprintlopp”.
  • Arbetar kontinuerligt med resultaten i alla äldreenkäter.
  • Har infört kvalitetssamtal, där chefer inom hemtjänsten varje månad ringer eller besöker ett antal kunder och samtalar med dem om vad som är uppskattat och vad som kan göras annorlunda.
  • Utvärderar löpande planeringen så att personalen har tillräckligt med tid att hinna hjälpa till med det som kunden har myndighetsbeslut på.
  • ”Grupper i gruppen” för personalen gör att varje kund får besök av färre medarbetare. Upplägget med ”tvillingenheter” medför att kunderna slipper ha alltför många olika personer hemma hos sig.
  • Har förbättrat informationen för kunder och anhöriga på hemsidan.
  • Kunderna kan numera välja mellan flera dagligvarubutiker när de ska e-handla mat och förnödenheter, detta eftersom kommunen har den biståndsbeviljade insatsen inom lagen om valfrihetssystem (LOV).

Källa: Marinette Urell, verksamhetschef hemtjänst i Halmstads kommun.