Ny rapport – Superseniorer som jobbar

Det är allt fler seniorer som jobbar allt längre upp i åldrarna, och det handlar inte enbart om yngre seniorer. Under 2023 arbetade hela 66 000 personer i åldersgruppen 75–89 år, vilket är en hög siffra även vid en internationell jämförelse.

  • 2023 var sysselsättningsgraden för åldersgruppen 75–89 år 6,8 procent i Sverige jämfört med 1,6 procent inom EU.

Enligt nya siffror från Eurostat (dit Statistiska centralbyrån rapporterar) arbetade hela 66 000 personer i åldern 75–89 år under 2023, vilket motsvarar 7 procent av befolkningen i åldersgruppen. Mer än två tredjedelar av dessa är företagare. Superseniorerna är särskilt överrepresenterade inom jord- och skogsbruk samt konsultverksamhet. Vid en jämförelse med andra EU-länder kan vi konstatera att sysselsättningsgraden i Sverige för 75-89 åringar är betydligt högre än genomsnittet i EU, särskilt för män.

Det finns ingen undersökning som visar vad som gör att dessa superseniorer väljer att arbeta kvar. Möjliga skäl kan vara att de uppskattar sitt arbete, eller att ekonomiska skäl spelar in. Här behövs yttterligare forskning. 

Klicka här för att öppna den korta och lättlästa rapporten om superseniorer i Sverige

Klicka här för att öppna vår tidigare rapport om rekord för seniorernas sysselsättning 2023