Besök hos Pensionsmyndigheten

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson har idag träffat Pensionsmyndighetens nya generaldirektör Anna Pettersson Westerberg för samtal om framtida samverkan och informationsutbyte.

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och Pensionsmyndighetens nya generaldirektör Anna Pettersson Westerberg.

Det är viktigt för SPF Seniorerna att ha en god och löpande kontakt med Pensionsmyndigheten för att hålla oss välinformerade om utveckling och förändringar i pensionssystemet. Det ger även oss möjlighet att delge myndigheten förbundets och våra medlemmars synpunkter.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Klicka här för att öppna Pensionsmyndighetens webbplats