Samtal med Moderaterna

SPF Seniorerna genomför löpande möten och samtal med beslutsfattare om sakpolitiska frågor som berör och engagerar förbundets medlemmar. Under onsdagen träffade förbundsordförande Eva Eriksson Moderaterna i riksdagens Socialförsäkringsutskott.

  • Foto från onsdagens möte med Moderaterna i riksdagens Socialförsäkringsutskott.

Frågor som togs upp under mötet var bland pensionssystemet, huruvida det lönar sig att arbeta för sin pension, skatter och seniorers sysselsättning.

Under mötet deltog från SPF Seniorerna Eva Eriksson, förbundsordförande, och Anna Eriksson, pensionssakkunnig. Från Moderaterna deltog ledamöterna Viktor Wärnick, Ulrika Heindorff, Magnus Resare och Eleonore Lundkvist samt tjänstemännen Jonas Falk och Sophie Perulf.