Eva Eriksson i DN om att allt fler seniorer fortsätter att jobba

Dagens Nyheter skriver om SCB:s nya rapport som visar att sysselsättningen bland äldre har fördubblats under de senaste två decennierna.

  • – Det ska vara upp till var och en hur länge man vill arbeta, säger Eva Eriksson.

Åldersgruppen 65 till 74 år har gått från en sysselsättningsgrad år 2001 på 10 procent, till 20 procent år 2023, enligt en rapport från SCB.

Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, lyfter flexibilitet som en viktig faktor för att seniorer ska vilja arbeta. Det håller SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson med om. Hon menar att anställningsvillkor och avtal skulle behöva förenklas.
– Vi hör om anställda i offentlig sektor som tar pension en fredag, på tisdag ringer arbetsgivaren och frågar om de kan jobba då det är brist på personal. För att det ska bli så smidigt som möjligt tycker jag det borde finnas enklare former för flexibla anställningar, säger Eva Eriksson till Dagens Nyheter.

Det är förmånligt för arbetsgivare att anställa pensionärer eftersom arbetsgivaravgiften minskar med två tredjedelar för personer som är 67 år eller äldre. Även åldersgränsen inom lagen för anställningsskydd, LAS, har höjts till 69 år. I Danmark har man dock avskaffat åldersgränsen helt, vilket Eva Eriksson tycker är bra.
– Det ska vara upp till var och en hur länge man vill arbeta. Vi är på rätt väg, med det finns så mycket mer erfarenhet och kompetens att ta vara på. Det är lönsamt med en pigg, glad människa som mår psykiskt bra. Det kostar mindre, samtidigt som man fortsätter att betala in skatt, säger Eva Eriksson. 

Klicka här för att öppna Dagens Nyheters artikel
(artikeln kan endast läsas i sin helhet av tidningens prenumeranter)

Klicka här för att öppna SCB:s rapport "Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2024:1"

Klicka här för att öppna SPF Seniorernas rapport "Fler och fler seniorer jobbar"