Eva Eriksson kommenterar det efterlängtade riksdagsbeslutet i TV4 och de stora dagstidningarna

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson har kommenterat riksdagsbeslutet om återbetalning till årskull 1957 i bl.a. TV4, Expressen, Aftonbladet, Privata Affärer och Svenska Dagbladet.

  • Eva Eriksson gläds åt beslutet som innebär en genomsnittlig återbetalning om cirka 28 800 kronor.

– Ett efterlängtat beslut för de många 57:or som det berör, rätt skall vara rätt! Information och besked till de drabbade har under våren varit bristfällig, men nu kan 57:orna äntligen pusta ut efter beslutet och invänta juli månads början, säger Eva Eriksson i Expressen.

– Det är utmärkt att fel har rättats till för 57:orna. Men ännu har politiken inte löst problemet med att arbetsgivare och egenföretagare under 2023 har betalat för hög arbetsgivaravgift för personer födda 1957, säger Eva Eriksson i Aftonbladet.

Återbetalningen betalas ut fr.o.m. den 1 juli och sker automatiskt. Den kommer först att täcka eventuell kvarskatt innan utbetalningen görs. De som inte fått sitt slutskattebesked för 2023 får sin kompensation senare. 

Klicka här för att se nyhetsinslaget i TV4

Klicka här för att öppna Expressens artikel

Klicka här för att öppna Aftonbladets artikel

Klicka här för att öppna Privata Affärers artikel

Klicka här för att öppna Marcus Oscarssons artikel

Klicka här för att öppna tidningen Näringslivets artikel