Efterlängtat riksdagsbeslut idag om skatteåterbetalningen till födda 1957

Som väntat sade idag riksdagen ja till regeringens förslag om återbetalning av för hög skatt under år 2023 till årskull 1957. Mycket efterlängtat, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

  • – Även om politiska löften om återbetalning har getts har en viss oro funnits bland 57:orna så länge själva beslutet inte har fattats. Nu kan oron bytas mot en förhoppning om en snar återbetalning, säger Eva Eriksson.

Efter dagens beslut i riksdagen kan cirka 110 000 personer födda 1957 från den 1 juli se framemot en återbetalning av den för höga skatt de betalade under år 2023. Den genomsnittliga återbetalningen beräknas bli cirka 28 800 kronor. 

– Ett glädjande och efterlängtat beslut för alla de 57:or som berörs, rätt skall vara rätt! Vi har fått samtal och mail från oroliga 57:or, det har varit svårt att hitta information och klara besked. Även om politiska löften om återbetalning har getts har en viss oro funnits bland 57:orna så länge själva beslutet inte har fattats. Nu kan oron bytas mot en förhoppning om en snar återbetalning. Det är därför bra att 57:orna nu äntligen ska få tillbaka sina pengar som de är berättigade till, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna. 

– Samtidigt måste också staten dra lärdom av de misstag som skett i hanteringen med årskull 1957, och i synkroniseringen av olika välfärdssystem. Det är utmärkt att fel har rättats till för 57:orna. Men ännu har politiken inte löst problemet med att arbetsgivare och egenföretagare under 2023 har betalat för hög arbetsgivaravgift för personer födda 1957, och detta riskerar att upprepas för födda 1959, poängterar Eva Eriksson.  

Bakgrund: 
Höjningen av åldersgränserna i pensionssystemet och i skattelagstiftningen fick till följd att personer födda 1957 kom i kläm. De betraktades som pensionärer vid 65 års ålder, men tvingades på grund av en miss att betala skatt som icke-pensionärer under 2023.

SPF Seniorerna uppmärksammade tidigt den orättvisa skatten för 57:orna, vi arbetade och drev kampanj för att årskullen skulle få tillbaka sina pengar. Vilket till slut blev verklighet. 
Klicka här för att läsa mer om SPF Seniorernas arbete för skatterättvisa för årskull 1957

Detaljer om återbetalningen finns i regeringens proposition: 
Klicka här för att öppna propositionen

Lagändringen i inkomstskattelagen träder i kraft den 1 juli 2024. Utbetalningarna till de cirka 110.000 drabbade pensionärerna kommer också att påbörjas den 1 juli.