Samtal med Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson

SPF Seniorerna har regelbundet möten med riksdagspartierna för att diskutera aktuella politiska frågor som berör seniorer och föra fram medlemmarnas åsikter. Nyligen träffade förbundsordförande Eva Eriksson Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Cecilia Rönn.

  • Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Cecilia Rönn och SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Samtalet kretsade bland annat kring vård och omsorg, bostadsfrågor och pensioner. Eva Eriksson passade på att berätta om lärdomar från 2023 års Hemtjänstindex och vår syn på tjänstepensionerna inom ramen för den totala pensionen. Bra bostäder för seniorer diskuterades också, inte minst värdet för seniorer av att kunna bo bra vilket också kan vara till gagn för vården och omsorgen. 

Med på mötet var också Anna Eriksson, sakkunnig pensioner och presschef hos SPF Seniorerna.