SPF Seniorerna i Expressen om statens skenande kostnader för garantipensioner

Nästan 60 procent av Sveriges pensionärer får under 2024 någon del garantipension. SPF Seniorernas nya beräkningar visar att statens utgifter för garantipension har ökat med 145 procent under åren 2022–2024.

  • Det här kan vara positivt på individnivå, men för att pensionssystemet ska fungera som det var tänkt är det dåliga nyheter, menar SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson.

Garantipensionen infördes som ett grundskydd för de som haft låga eller inga arbetsinkomster. Men nu ser det annorlunda ut – en stor del av befolkningen som jobbat hela livet har idag någon del garantipension. SPF Seniorerna har sammanställt statistik från Pensionsmyndigheten som visar utvecklingen för statens kostnader under de senaste åren:

  • 2022 hade 660 000 personer någon del garantipension.
  • 2024 är det 1,2 miljoner (nästan 60 procent av landets pensionärer).
  • 2022-2024 ökade utgiften för garantipension med 19,7 miljarder, eller 145 procent.

Garantipensionen räknas upp med prisindex och ökade därför med 9,1 procent 2024. Inkomstpensionen däremot är knuten till inkomstutvecklingen i samhället och räknades endast upp med en procent! Det här får till följd att skillnaden i pension mellan de som har jobbat och de som inte har det, fortsätter att krympa. Viktigt att notera är att SPF Seniorerna inte har någonting emot att garantipensionen stärks på individnivå. Det som behöver belysas är att den vanliga inkomstpensionen inte har förstärkts överhuvudtaget trots att det finns stora behov av att höja avsättningen, och att incitamentet att det ska löna sig att jobba ihop till pensionen försvagas.

– På kort sikt är det förstås positivt på individnivå att man har fått en ökning av sin garantipension under de här åren när vi också har sett prisökningar. Men för hela pensionssystemet, för att det ska fungera som det var tänkt, är det verkligen dåliga nyheter. Grundskydd ska vara för en liten andel personer som av olika anledningar inte får ihop en tillräckligt stor inkomstpension, säger SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson.

– Till stor del är detta en följd av medvetna politiska beslut, och till mindre del på grund av kraftiga ökningar av prisindex som är kopplade till garantipensionen, förklarar Anna Eriksson.

Klicka här för att öppna Expressens artikel
(tidningen kan endast läsas i sin helhet av tidningens prenumeranter)

Klicka här för att läsa om SPF Seniorernas rapport "Lönar det sig att arbeta ihop till pensionen"