Bra första steg av Pensionsgruppen, men mer krävs

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson menar att dagens besked är ett positivt första steg av Pensionsgruppen. Men fler förändringar krävs – det måste löna sig att ha arbetat ihop sin pension och systemet måste ses över i sin helhet för att fungera i ett föränderligt samhälle.

  • – Det är ett positivt första steg av Pensionsgruppen att se över pensionsavgiften och att även titta på frågan om överskottet i pensionssystemet, säger Eva Eriksson.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson välkomnar Pensionsgruppens besked idag om att se över både pensionsavgiften och överskottet i pensionssystemet:

– Det är ett positivt första steg av Pensionsgruppen att se över pensionsavgiften och att även titta på frågan om överskottet i pensionssystemet. Det är helt grundläggande för systemets legitimitet att det lönar sig att arbeta ihop sin pension, och det gör det dessvärre inte idag. Detta måste förändras och jag utgår ifrån att detta är målet med översynerna – att vi inte bara teorin utan också i plånboken ska ha ett pensionssystem som baseras på arbetsinsatser snarare än att vara ett bidragssystem.

– Jag välkomnar att Pensionsgruppen tillsammans tar ansvar för pensionerna idag och imorgon. Samtidigt är det avgörande att det inte stannar vid enstaka och separata utredningar. Pensionssystemet måste oavsett ses över i sin helhet, det måste kunna anpassas i takt med samhällsförändringar inom arbetsmarknad, trygghetssystem, bostadsmarknad, välfärdsystem med mera.