Eva Eriksson i Aftonbladet om beskedet som ger nytt hopp om höjda pensioner

Alla riksdagspartier har nu enats om att utreda en eventuell höjning av pensionsavgiften. Pensionsgruppen ställde sig också bakom att se över hur överskott i pensionssystemet ska kunna delas ut som pensioner.

  • – Det är helt grundläggande för systemets legitimitet att det lönar sig att arbeta ihop sin pension, säger Eva Eriksson.

– Dessa båda överenskommelserna visar att samtliga åtta riksdagspartier är villiga och beredda att ta ansvar för ett långsiktigt och hållbart pensionssystem, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson välkomnar onsdagens besked och tycker att det är ett positivt första steg av Pensionsgruppen. Men fler förändringar krävs.
– Det är helt grundläggande för systemets legitimitet att det lönar sig att arbeta ihop sin pension, och det gör det dessvärre inte i dag. Detta måste förändras och jag utgår ifrån att detta är målet med översynerna. Och att vi inte bara teorin utan också i plånboken ska ha ett pensionssystem som baseras på arbetsinsatser snarare än att vara ett bidragssystem, säger Eva Eriksson.

Klicka här för att öppna Aftonbladets artikel