SPF Seniorerna i Aftonbladet om KPA:s sänkning av tjänstepensioner

Cirka 200 000 personer med KPA:s traditionella försäkring får sänkta utbetalningar under 2024. ”Det är beklagligt att KPA inte visar några räkneexempel som underlättar förståelsen för de som drabbas”, menar SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson.

  • Anna Eriksson menar att det är helt grundläggande att man informerar tydligt.

Trots en uppgång på världens börser med cirka 20 procent under förra året får de med KPA:s traditionella försäkring i genomsnitt en sänkning på 45 kronor i månaden före skatt. Mot bakgrund av att garantipensionen räknas upp med 9,1 procent år 2024 och många tjänstepensioner med 6,5 procent kom KPA:s sänkning som en tråkig överraskning för många.

Förklaringen är det svaga börsåret 2022 som i och med nya regler fick genomslag först 2024, förklarar Johan Sjöström som är affärsområdeschef på KPA Pension. På liknande sätt sänkte Pensionsmyndigheten premiepensionen för 375 000 personer med traditionell försäkring vid årsskiftet. Alecta och AMF sänkte utbetalningarna från de traditionella försäkringarna redan förra året.

SPF Seniorerna har fått flera samtal från personer som fått sin KPA-pension sänkt. SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson, efterlyser tydligare information om vad det hela handlar om.
– Det är helt grundläggande att man informerar tydligt vad det är för regler som gäller, vilka villkor som gäller, varför pensionen går upp eller ner och framför allt hur det påverkar den enskilde individen. Informationen får gärna finnas tydligt tillgänglig när man går in på bolagets sajt. Det är inget man ska behöva leta sig fram till. Det är också beklagligt att KPA inte har några räkneexempel, det hade underlättat för förståelsen för de drygt 200 000 personer som drabbas av sänkningen, säger Anna Eriksson till Aftonbladet.

Klicka här för att öppna Aftonbladets artikel
(artikeln kan endast läsas i sin helhet av personer med plusabonnemang)

Klicka här för att läsa om Pensionsmyndighetens sänkning av premiepensionen