Samtal om pensionssystemet hos S-kvinnor

SPF Seniorerna har regelbundet möten med politiska partier för att diskutera aktuella seniorpolitiska frågor och föra fram medlemmarnas åsikter. Under torsdagen träffade SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson S-kvinnors ordförande Annika Strandhäll.

  • Bild från torsdagens möte med S-kvinnor.

På mötet diskuterades framför allt frågeställningen hur vi får ett pensionssystem som inger förtroende och ger tillräckliga pensioner. Eva Eriksson framhöll vikten av att allmän pension förstärks brett och att pensionssystemet behöver ses över så här 30 år efter dess införande. En översyn bör titta på alla delar av systemet samt vara öppen för intryck från andra länders lösningar och expertis.

Utöver Eva Eriksson och S-kvinnor och dess ordförande Annika Strandhäll deltog även Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna, samt representanter från Pensionsmyndigheten, Sveriges Kvinnoorganisationer, Tantpatrullen, PRO och SKPF på mötet.

S-kvinnor organiserar cirka 7000 kvinnor i Sverige som kämpar för ökad jämställdhet i samhället, och inom det socialdemokratiska partiet.