SPF Seniorerna på möte med Tredje AP-fonden

SPF Seniorerna har löpande möten med politiker, myndigheter och andra aktörer för att diskutera aktuella seniorpolitiska frågor och framföra medlemmarnas åsikter. Nyligen träffade SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson företrädare för Tredje AP-fonden.

  • Fredric Nyström, Lil Larås Lindgren, Eva Eriksson, Anna Eriksson och Peter Lundkvist.

AP-fondernas roll är att utgöra en buffert i pensionssystemet och att bidra till stabilitet i systemet. Tredje AP-fonden förvaltar fondkapital till nytta för inkomstpensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå.

Under mötet diskuterades bland annat Tredje AP-fondens viktiga roll för stabilitet för pensionssystemet, frågor kring avkastningsmål och riskspridning, hur en kostnadseffektiv förvaltning kan bedrivas samt ambitiösa mål rörande bland annat klimatpåverkan och biologisk mångfald. SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson berättade också kort om SPF Seniorernas arbeta och varför pensionsfrågor är viktiga för medlemmarna.

På mötet deltog Fredric Nyström, Lil Larås Lindgren och Peter Lundkvist från tredje AP-fonden samt Eva Eriksson och Anna Eriksson från SPF Seniorerna.

AP3 är en av de fem AP-fonder som ingår i det allmänna pensionssystemet, de övriga är AP1, AP2, AP4 och AP6. Medan AP7 förvaltar fonderat kapital inom premiepensionen, ofta kallat förvalsalternativet.