Välkommen på digitalt frukostmöte om pensioner

Vid Pensionsmyndighetens "pensionsfrukost" fredagen den 1 oktober, kl 09-10, presenteras den aktuella rapporten "Högre startpension eller högre årliga pensionsomräkningar?" Mötet är kostnadsfritt, men du behöver anmäla dig.

  • Finns behovet av en förskottsränta kvar och hur ska den i sådana fall vara utformad? Det är en av frågorna som Eva Eriksson kommer att vara med och diskutera under mötet.

Vi får, i huvudsak, den pension vi har tjänat ihop till under arbetslivet. Men det är inte självklart hur pensionsutbetalningarna ska fördelas under pensionärslivet. Ska vi prioritera en bra startpension till priset av lägre årliga uppräkningar? Eller är det viktigare med en pension där uppräkningarna följer samhällets löneutveckling? Det är frågor som beskrivs och diskuteras i en rapport från Pensionsmyndigheten som presenteras och debatteras på det här mötet.

Rapporten presenteras av Kristin Kirs, analytiker och Stefan Oscarson, senior rådgivare, båda Pensionsmyndigheten.

I panelen sitter bland andra Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna och Jacob Lundberg, chefsekonom Timbro.

Moderator är Monica Zettervall, pensionsexpert Pensionsmyndigheten

Klicka här för att se frukostmötet i efterhand