Sluta lappa-och-laga, ta helhetsgrepp på pensionssystemet!

SPF Seniorerna kommenterar beskedet om en uppgörelse mellan S och V kring de med lägst pensioner. Förbundsordförande Eva Eriksson menar att fortsatt lappande-och-lagande bidrar till systemets förfall och att grundproblemen i systemet består.

  • Vem kan räkna med ett tillskott, vem kan inte och varför? Hur mycket blir det i plånboken? Det undrar Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna..

I väntan på mer detaljer kring uppgörelsen kan jag konstatera att det förefaller kunna bli ett välkommet tillskott för de med lägst pensioner. Men det är mycket som är oklart, dels hur dagens 290 000 pensionärer med bostadstillägg blir cirka 700 000 personer dels på vilka grunder det nya tillskottet ska beräknas. Vem kan räkna med ett tillskott, vem kan inte och varför? Hur mycket blir det i plånboken? Det undrar Eva Eriksson.

Men det nya garantitillägget medför sannolikt också att det kommer att löna sig än sämre att arbeta ihop sin pension. 2 av 3 pensionärer väntas inte beröras av tillägget, och en hel del av dem har redan idag pensioner efter skatt på ungefär samma inkomstnivå som den som arbetat i mindre grad. En genomsnittlig pensionär med 14 000 kronor efter skatt efter 40 års arbete berörs inte av det nya tillägget. Även den inkomstrelaterade pensionen måste höjas, respektavståndet måste öka.

Det är fundamentalt för tilliten till politiken och systemet att arbete ger ett avtryck på ens pension. Detta har länge varit ett legitimitetsbekymmer för pensionssystemet. Människor ifrågasätter med all rätt till vilken nytta man arbetar och avstår lön till pension. Att nu i än högre grad försämra respektavståndet är fel väg att gå av politiken, de är i full färd med att gräva en djup grav för pensionssystemet.

SPF Seniorerna anser att det är avgörande att det behövs ett helhetsgrepp på pensionsfrågorna, systemet måste ses över i alla sina delar och kopplingar till samhället. Fortsatt lappande-och-lagande, som ännu ett tillägg, bryter mot systemets principer och bidrar till systemets förfall samt att grundproblemen i systemet består.

Klicka här för att läsa om problemen med pensionssystemet och vad som behöver förändras