SPF Seniorerna i Expressen om hur den allmänna pensionen kan höjas

Att något måste göras åt pensionerna är partierna överens om. Men inte hur. Vi söker en bred samverkan men förblir frågan olöst kommer det bli en valfråga, säger Ardalan Shekarabi till Expressen. SPF Seniorerna kommenterar vad som krävs.

– Man behöver utreda om och hur mycket ytterligare pensionsavgiften behöver öka för en rimlig pensionsnivå, vi skulle anta att det handlar om runt 20 procent. Det är positivt att socialförsäkringsministern också pekar på behovet av retroaktivitet, alltså att det också krävs en förstärkning för dagens pensioner säger Anna Eriksson, sakkunnig pensioner till Expressen.

Expressens artikel finns i Expressens tryckta upplaga (19/3) samt i en webbartikel som är låst för icke prenumeranter. Men du kan läsa mer om frågan på Senioren.se:

Klicka här för att öppna Expressens artikel    
(Endast ingressen kan läsas, resten av artikeln är låst för icke prenumeranter)

Klicka här för att läsa Seniorens artikeln om pensionsgruppens problem

Klicka här för att hitta SPF Seniorernas nya pensionsrapport

Klicka här för att skriva under SPF Seniorernas namninsamling för en trygg pension