SPF Seniorerna, Byggnads och Katalys i gemensam debattartikel om pensionerna

Det är nödvändigt att höja avsättningar till pensionssystemet. Det behöver inte gå ut över löneutrymmet. Det skriver företrädare för SPF Seniorerna, Byggnads och Katalys på Svenska Dagbladets debattsida.

  • Eva Eriksson, Förbundsordförande SPF Seniorerna, Johan Lindholm, Byggnads, och Daniel Suhonen, Katalys. Foto: Tomas Södergren, Terese Perman, Eva Lindblad.

Det är orimligt att en välfärdsstat som Sverige har ett pensionssystem som skapar oro bland såväl yngre som äldre tycker organisationernas företrädare.
"Undertecknande organisationer har samtliga efterfrågat och visat på betydande behov av reformer i pensions­systemet. Vi menar att allmän pension måste vara god nog, tjänstepension ska utgöra det komplement det var tänkt. I framförallt två frågor är vi överens om behov av förändringar: höjda avsättningar till pensionssystemet och mer politisk handlingskraft."

Klicka här för att läsa hela opinionstexten