SPF Seniorerna kommenterar Pensionsmyndighetens rapport om höjd pensionsavgift

Rapporten välkomnas av SPF Seniorerna. Att göra en avgiftshöjning från 17,21 till 18,5 procent med retroaktivitet för dagens pensionärer är möjlig och behövs. Det bör dock inte stanna där, och det krävs även en översyn av hela systemet.

  • – Rapporten betonar det som SPF Seniorerna pekat på, dvs. att det är möjligt att göra en avgiftshöjning med retroaktivitet för dagens pensionärer säger Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna.

Anna Eriksson, sakkunnig pension SPF Seniorerna, kommenterar rapporten:

– SPF Seniorerna välkomnar Pensionsmyndighetens rapport om effekterna av en höjd pensionsavgift. Den betonar det som SPF Seniorerna pekat på, dvs. att det är möjligt att göra en avgiftshöjning med retroaktivitet för dagens pensionärer. Det är vår förhoppning att ansvariga politiker tar till sig både vår egen analys och förslag och Pensionsmyndighetens bidrag i debatten om pensionerna. Men också såklart att politikerna tydligt går ut och säger vad de tycker om pensionerna, är de nöjda och vill de förändra något eller inte?

– Vi menar också att Pensionsmyndighetens rapport tydliggör att en höjning från 17,21 till 18,5 procent bör vara det första och snabba steg vi sagt behövs, för att därefter utreda hur stor ytterligare avgiftshöjning som behövs på såväl kort som lång sikt. Pensionsmyndighetens beräkningar anger att för en vanlig pensionär som inte har del av grundskyddet så blir effekten cirka 4 procent högre pension efter skatt, eller 600-700 kronor per månad. Vi ser att behovet av förstärkta pensioner är större än så. Pensionssystemet måste skapa ekonomisk trygghet, det krävs även en översyn av hela systemet och alla dess delar.

Klicka här för att läsa pensionsmyndighetens pressmeddelande om den nya rapporten (samt hitta länk till själva rapporten)

Klicka här för att läsa mer om hur pensionssytemet behöver förändras

Klicka här för att ladda ner SPF Seniorernas nya analys av pensionssystemet

Öka trycket i pensionsdebatten och skriv under vår namninsamling för pensionstrygghet