Kommuner och SBO kan hjälpas åt för äldres bostäder

Behovet av fler tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre utanför storstäderna diskuterades när SPF Seniorerna träffade Statens bostadsomvandling AB (SBO).

  • Martin Engman, samhällspolitisk chef SPF Seniorerna och Ann Eriksson, vd för det statliga bolaget SBO.

Ann Eriksson, vd för det statliga bolaget SBO beskrev bolagets verksamhet och samhällsnytta. SBO har regeringens uppdrag att köpa byggnader i områden med svag bostadsmarknad och omvandla dem till moderna tillgängliga bostäder för äldre. Bolaget arbetar ihop med kommunen och dess bostadsbolag. Utöver huvuduppdraget bidrar SBO till ökad rörlighet på den lokala bostadsmarknaden och till minskad energiförbrukning på fastigheterna.

– SBO-bolaget kan spela en stor roll på de platser där ingen annan kan eller vill bygga bostäder för äldre. Kommunerna bör ta vara på denna möjlighet att få igång flyttkedjor – villor frigörs då vi seniorer flyttar vidare. Det blir en klar förbättring för seniorer och lönsamt för både kommunen och samhället i stort, sa SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson efter mötet. 

SPF Seniorerna företräddes vid mötet av Eva Eriksson, förbundsordförande, Martin Engman, samhällspolitisk chef, och Fredrik von Platen, sakkunnig i bostadsfrågor.

Klicka här för att läsa om Statens bostadsomvandling AB