Åldersdiskrimineringen i de nationella screeningprogrammen måste upphöra

Socialstyrelsen agerar inkonsekvent när det kommer till screeningprogrammen. Övre åldersgränser leder till en ojämlik vård där äldre diskrimineras. Hälso- och sjukvården i regionerna samt staten i form av myndigheter och regering måste ha som vägledande princip att i tid upptäcka och behandla en sjukdom och det måste gälla alla oavsett ålder. Detta är några av slutsatserna i SPF Seniorernas nya rapport om screening.

Screeningundersökningar används för att upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede, vilket ökar möjligheterna för att få rätt behandling i rätt tid och således rädda liv och hälsa. Tidig upptäckt av sjukdom, oavsett ålder på patienten, ökar chanserna för att kunna få en adekvat behandling i god tid och därmed till att minska de negativa konsekvenserna och till att fler överlever. Ålder är dessutom en riskfaktor för cancer och andra sjukdomar. Incidensen i de sjukdomar som studerats i denna rapport är generellt sett högre med åldern, ändå finns övre åldersgränser i flera screeningprogram som medför att patienter behandlas olika enbart på grund av ålder. Det blir också dyrare i längden om allvarliga cancersjukdomar pågår över tid, och det medför mer skada och belastning på såväl individen som vården. Allt detta gör att det torde vara särskilt angeläget att äldre patienter ingår i screeningprogrammen.

Vår rapport undersöker såväl bakgrund som motiv för utformningen av de nationella screeningprogrammen i Sverige. Fokus ligger på de sjukdomar och screeningprogram som berör seniora patienter.

Klicka här för att läsa eller ladda ner vår nya rapport om screening

Klicka här för att beställa rapporten från vår webbutik