Möte med TCO om pensionssystemet

I torsdags träffades SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och TCO:s ordförande Therese Svanström för att samtala om pensionssystemet. Organisationerna är överens om att pensionssystemet inte levererar det som utlovats och att det behöver ses över för att kunna bli långsiktigt stabilt och hållbart.

  • TCO:s ordförande Therese Svanström och SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Organisationerna är också överens om att det måste löna sig att ha arbetat. Lösningen är inte att sänka garantipensionen. Vi menar att det krävs att det kommer in mer pengar i systemet, och att avsättningarna till den allmänna pensionen därför behöver öka. Vi anser också att pensionssystemet behöver vara fristående från statsbudgeten för att kunna vara hållbart såväl för staten som för nutida och framtida pensionärer.

Från SPF Seniorernas sida underströk vi vikten av att politiken noggrannt analyserar systemets olika delar, och att det nu är på tiden att de tar sig an frågan med kraft och beslutsamhet.

Klicka här för att läsa vad SPF Seniorerna anser behöver förändras

Klicka här för att läsa TCO:s förslag för ett förbättrat pensionssystem