SPF Seniorerna till SVT och SR: Beställ opinionsmätningar som inte utesluter äldre seniorer

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson har skickat ett brev till Sveriges Televisions och Sveriges Radios vd:ar där hon ber dem att inkludera även äldre seniorer i opinionsundersökningarna. SPF Seniorerna menar att uteslutningen av 80-plussare får flera negativa följder. Läs vårt brev här.

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson menar att uteslutningen av äldre seniorer sänder signalen att deras åsikter är oviktiga. Dessutom blir väljarsympatiundersökningarna ofullständiga när det saknas svar från en så pass stor del av befolkningen.

Brevet är adresserat till Sveriges televisions vd Hanna Stjärne och Sveriges Radios vd Cilla Benkö, med kopior till kulturminister Parisa Liljestrand och statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall. Brevet har följande text:

Bästa Hanna och Cilla!

Vi blir allt äldre och samtidigt allt friskare som äldre. Men de äldsta utesluts från mätningar av väljaropinionen i era företags nyhetsverksamhet. Det är möjligt att beställa ett mer rättvisande urval av svarande. Men urvalet hos SVT/Verian (fd. Kantar Public) sker i åldrarna 18–84 år och hos Ekot/Indikator Opinion i åldrarna 18–80 år. 

Frånvaron av de allra äldsta väljarna är allvarlig av flera skäl. Den osynliggör de äldstas åsikter och signalerar att de inte spelar roll – en obalans som bidrar till en negativ bild av äldre – både hos äldre själva och i det omgivande samhället. 

SVT:s och SR:s väljarbarometrar riskerar att bli missvisande när de allra äldsta saknas. Svenska Dagbladet beställde nyligen en mätning av Novus för röstberättigade som har fylltt 85 år – en väljargrupp om ungefär 270 000 personer.

I några avseenden skiljer sig röstbeteendet markant från övriga åldersgrupper. Regeringens beslut om era sändningstillstånd anger att nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ge allsidig information och ha olika perspektiv, så att händelser speglas utifrån olika utgångspunkter. Det är också av vikt att hela samhället återspeglas samt att de perspektiv och röster som inte nödvändigtvis får plats i kommersiella kanaler syns och hörs – vilket i hög grad även bör gälla opinionsundersökningar. Då en så stor grupp utelämnas komprometteras villkoren i sändningsrätten.  

Jag hoppas att ni har viljan att göra urvalet i era opinionsmätningar balanserat.

Vänliga hälsningar 
Eva Eriksson  
Förbundsordförande 

Klicka här för att öppna en kopia av brevet