Tvinga handlare att ta emot kontanter

I dag överlämnade Betalningsutredningen sitt betänkande till regeringen. Utredningen hade i uppdrag att se över statens roll på betalningsmarknaden. Utredningen får både ris och ros av Peter Sikström. Läs hans kommentarer här.

  • – Alla kan eller vill inte betala digitalt. Därför måste handlare vara skyldiga att ta emot kontanter, säger Peter Sikström.

SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström kommenterar betänkandet:

"Vi delar utredningens bedömning att en statlig e-legitimation bör införas. Varje dag utsätts seniorer för bedrägeriförsök. Regeringen måste agera skyndsamt.

Jag är besviken över att utredningen kapitulerar inför de digitala betalningsintressena. Svenska sedlar och mynt är lagliga betalningsmedel i Sverige. Alla kan eller vill inte betala digitalt. Därför måste handlare vara skyldiga att ta emot kontanter. Utredningen borde ha tagit hänsyn till att Sveriges invånare har olika förutsättningar och vilja, men att de alla har behov av att kunna betala.

Andra länder har gått längre än vad utredningen föreslår. Jag hoppas att regeringen nu hämtar inspiration från Danmark som har lagstiftat om rätten att betala med kontanter."
 
Så här fungerar det i Danmark:
I Danmark är betalningsmottagare skyldiga att ta emot kontanter som betalning från kl. 06.00 till kl. 22.00. Vissa betalningsmottagare i hälso- och sjukvården måste ta emot kontanter dygnet runt, det gäller till exempel på apotek och hos tandläkare.

Klicka här för att öppna Betalningsutredningens betänkande "Staten och betalningarna" (SOU 2023.16)