Äldrediskriminering på dagordningen hos DO

SPF Seniorerna har mött Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius för att tala äldrediskriminering. DO inleder under hösten 2022 en rad dialoger med civilsamhället för att ta del av kunskap och erfarenheter om diskriminering.

  • Marie-Louise Söderberg SPF Seniorerna, Lars Arrhenius Diskrimineringsombudsman och Marie Näslund PRO.

Vid mötet deltog också PRO. Det blev en engagerad dialog om attityder, fördomar och diskriminering. Samtalet kom att handla om allt från vård, behandlingar och läkemedel till att inte godkänna pension som inkomst för att hyra lägenhet.

– En dialog med representanter för civilsamhället är oerhört viktigt för vårt arbete. Vi arbetar för ökat antal anmälningar och individens upprättelse vid diskriminering, sa Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius under mötet.
 
– Att diskriminera människor på grund av ålder är olagligt. Men seniorer utsätts tyvärr också för dåliga attityder, stereotypa föreställningar och fördomar. Även detta orsakar både lidande och kostnader. Jag hoppas att Diskrimineringsombudsmannen är med oss i arbetet mot ålderismen, säger Marie-Louise Söderberg, SPF Seniorernas sakkunniga efter mötet.

SPF Seniorerna och Diskrimineringsombudsmannen planerar för fortsatt dialog.