SPF Seniorerna är på plats i Almedalen 3-7 juli och lyfter viktiga seniorfrågor

Årets upplaga av Almedalsveckan har ett nytt upplägg. Partierna har tilldelats en halvdag var, utspridda under fem dagar, istället för att ha en hel dag för sig själv. Hittills har drygt 800 arrangörer anmält 2 000 evenemang. Under Almedalsveckan är SPF Seniorerna på plats i Almedalen för att vara seniorers röst. Vi skapar opinion och påverkar, underhåller relationer och bygger nya.

  • Eva Eriksson kommer att medverka på ett flertal seminarier och lyfta viktiga seniorfrågor. Foto från Almedalen 2019.

SPF Seniorerna arrangerar två seminarier samt en heta stolen med socialminister Lena Hallengren. SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström tar också chansen att lyfta viktiga samhällsfrågor från seniorers perspektiv genom att medverka på ett flertal seminarier och samtal som arrangeras av andra aktörer. På Cramér gatan har vi ett informationstält som bemannas av SPF Seniorernas distrikt på Gotland.

Vi kommer att rapportera från Almedalen på vår facebooksida. Följ gärna med vad som händer där.

Klicka på de blå rubrikerna nedan så öppnas information om våra seminarier.

Information om SPF Seniorernas seminarier

Måndag 4 juli: Hur bra är hemtjänsten i din kommun?
Tid: 9.00–9.45
Plats: Uppsala universitet, Cramérgatan 3, E 35

Pandemin satte ljuset på hemtjänsten. Många seniorer vittnade om bristande kvalitet i hemtjänsten. Men idag saknas ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet. Det går inte att avgöra om reformer och satsningar resulterar i en bättre hemtjänst. Vad kan vi göra åt detta?

SPF Seniorerna tar nu initiativ till att mäta kvaliteten i kommunernas hemtjänst. Vi startar Hemtjänstindex, en årlig sammanvägning av olika mått för att ge en samlad bild av hemtjänstens kvalitet i varje kommun. Hemtjänstindex presenteras första gången hösten 2022. Då visas statusen i varje kommuns hemtjänst, och det blir möjligt att identifiera framgångsrecept som andra kan ta efter. Hemtjänstindex redovisas också som en rankninglista där det framgår vilka som kommuner som lyckas bäst, och vilka som har en läxa att göra. Hemtjänstindex tas fram med stöd från Allmänna arvsfonden. Vid seminariet berättar vi mera om hur Hemtjänstindex är uppbyggt och tänkt att fungera samt hur indexet kan bli ett viktigt verktyg i kommunernas kvalitetsarbete.

Medverkande: Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna, Oliver Rosengren (M), kommunalråd Växjö, Greger Bengtsson, samordnare äldreomsorg, SKR, Peter Söderman, expert, Hemtjänstindex, Håkan Tenelius, moderator, Hemtjänstindex.

Kontaktpersoner: Martin Engman, SPF Seniorerna, Lotta Edholm, SPF Seniorerna, lotta.edholm@teneliusholm.se

Måndag 4 juli: Heta stolen med socialminister Lena Hallengren: Vad vill seniorerna med hemtjänsten?
Tid: 10.00–10.30
Plats: SPF Seniorernas tält, Cramérgatan, plats 326,

Samtal om seniorers syn på hemtjänsten, med grund i Hemtjänstindex enkät om seniorers önskemål. SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson inleder och avslutar.

Medverkande: Lena Hallengren, socialminister, Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot, (M), Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Håkan Tenelius, moderator.

Onsdag 6 juli: Varför blir inte pensionen som det var tänkt?
Tid: 10.00–10.45
Plats: Strandgatan 27, trädgården, ”Skandias pensionsträdgård”

Alla ska kunna leva på sin pension. Men i dag ger pensionen inte alltid vad som utlovades då systemet sjösattes, eller den trygghet som man ska kunna förvänta sig. Den allmänna pensionen har blivit allt lägre som andel av slutlönen Samtidigt har tjänstepensionen ökat i betydelse och blivit ett måste – istället för ett komplement. I dag betyder ett långt arbetsliv alltför ofta en total pension efter skatt som skapar ekonomisk otrygghet för äldre. Varför har det blivit så här och vad kan göras åt det? Den parlamentariska pensionsgruppen ska vårda pensionsöverenskommelsen från 1994 och samråda om ändringar. Men frånvaron av transparens gör frågorna osynliga och partiutvecklingen har gjort gruppen allt mindre representativ för riksdagen. Har pensionsgruppen spelat ut sin roll?

Medverkande: Eva Eriksson, Förbundsordförande, SPF Seniorerna, Daniel Barr, generaldirektör Pensionsmyndigheten, Joakim Palme, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet, Peter Sikström, moderator.

Kontaktpersoner: Martin Engman, SPF Seniorerna, martin.engman@spfseniorerna.se