Mötesglädje istället för ensamhet

Snart går vi i mål i arbetet med att färdigställa appen ”Mötesglädje”. Under våren 2023 kommer den att invigas och lanseras. Vi har utbildat 24 cirkelledare som är redo att utbilda SPF Seniorernas medlemmar, men det behövs ännu fler.

  • En nyproducerad Studiehandledning har tagits fram som ett stöd till våra ledare.

Vill du också bli cirkelledare? Det blir en digital cirkelledarutbildning den 24-25 januari.
Kontakta projektledare Doris Vesterlund för mer information eller för att anmäla dig till utbildningen: tlf. 08-692 32 52 eller doris.vesterlund@spfseniorerna.se

Ju fler cirkelledare, ambassadörer och engagerade medlemmar som kan, vet och känner till att appen ”Mötesglädje” finns ju bättre är det. Är vi många till en början blir vi lätt jättemånga som i sin tur berättar och entusiasmerar andra. Då har vi startat en digital folkrörelse! Det är ett av våra sätt att motverka ofrivillig ensamhet!

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden