Seniorer vill ha trygg postservice

SPF Seniorerna har haft ett digitalt möte med Postfinansieringsutredningen. Under mötet lyftes betydelsen av och rätten till postutdelning och postinsamling.

– Postutdelning och postinsamling är grundläggande samhällsservice. Den måste hålla godtagbar kvalitet och motsvara behoven hos alla invånare, såväl seniorer som de som bor i glesbygder. Allt färre lever i digitalt utanförskap. Men det finns de som inte kan, har råd, eller vill vara digitala. Även de har rätt till grundläggande postservice, sa Eva Eriksson, förbundsordförande, vid det digitala mötet. Hon sa också att postgång, utöver att vara en nödvändig infrastruktur, också fyller ett socialt syfte. Ofrivillig ensamhet är stort problem. Att ge och sända brev och paket samt byta ett ord med postutdelaren betyder särskilt mycket då.

Bakgrund: I oktober 2020 beslutade regeringen direktiv (2020:101) till Postfinansieringsutredningen (I 2020:03). Britt Bohlin utsågs till särskild utredare. Utredningen ska föreslå en finansieringsmodell för den samhällsomfattande posttjänsten och vilka tjänster som ska ingå i en samhällsomfattande posttjänst.  I sitt arbete ska utredningen väga användarnas behov av posttjänster mot kostnaden för det allmänna att tillhandahålla posttjänsterna. Senast den 31 januari 2023 ska uppdraget redovisas.

På mötet deltog: Britt Bohlin, särskild utredare, Martin Nilsson, huvudsekreterare, Per Östensson, sekreterare, Sofie Sandell, sekreterare, Helen Forslind, sekreterare, Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, Martin Engman, samhällspolitisk chef SPF Seniorerna.