Debattartikel: Förbättra läkemedelssituationen på säbo

Kommunerna bör använda den farmaceutiska kompetensen bättre, skriver Eva Eriksson i en opinionstext i Dagens Samhälle, tillsammans med företrädare från PRO, SKPF och Apoteket.

  • "Koll på läkemedel" ser fram emot att samverka med alla som vill förbättra läkemedelssituationen på säbo, skriver debattörerna.

Koll på läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan SPF Seniorerna, PRO, SKPF Pensionärerna och Apoteket. Syftet med projektet är att läkemedelsbehandlingen för äldre ska bli bättre.

Utdrag från debattartikeln:
"På tio år har användningen av olämpliga läkemedel bland personer som är 80 år eller äldre minskat från 31 procent till cirka 12 procent. I Ivos granskning visar det dock sig att på säbo är användningen hela 20 procent – detta bland de äldre som är skörast och ofta multisjuka. Vi anser därför att Socialstyrelsen bör prioritera frågan om olämpliga läkemedel för äldre, både för nuvarande och nytillkomna läkemedel."

"Ingenstans i Ivos rapport ser vi att samhällets läkemedelsexpert, farmaceuten, nämns. Vi är övertygade om att den kompetens som farmaceuter kan bidra med är av avgörande betydelse för att öka kvaliteten i läkemedelsfrågan. Ansvarig läkare på säbo har knappt om tid, vilket gör det svårt att hinna med hela läkemedelsprocessen inklusive läkemedelsgenomgångar. På regionnivå finns farmaceuter på många områden, men på kommunnivå saknas ofta denna kompetens. Kommunerna bör använda den farmaceutiska kompetensen bättre, genom egna resurser eller i samarbete med apoteken. En inriktning som också uttrycks i Tidöavtalet."

Debattartikeln är undertecknad av:
Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Åsa Lindestam, ordförande PRO
Liza di Paolo-Sandberg, ordförande SKPF Pensionärerna
Rasmus Nerman, vd, Apoteket AB

Klicka här för att läsa hela debattartikeln