Debattartikel: Läkemedelsverkets förslag missgynnar äldre i glesbygd

Ett förslag från Läkemedelsverket riskerar att sätta stopp för leverans av apoteksvaror till konsumenterna via postlådan. "Läkemedelsverket blundar för många invånares förutsättningar och behov", skriver SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström i en debattartikel tillsammans med företrädare för Hela Sverige ska leva och Tidningsutgivarna.

  • Förslaget tycks utgå ifrån ett perspektiv där välmående och rörliga storstadsbor lätt kan välja mellan flera olika närbelägna serviceställen. Så ser inte verkligheten ut för många på landsbygderna menar debattörerna.

Debattartikeln som publicerats i Altinget är skriven av  
Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna, Magnus Ek och Irene Oskarsson, ordföranden Hela Sverige ska leva samt Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna.
 
Utdrag från debattartikeln:

"Om det blir ett stopp för leverans av receptbelagda och receptfria apoteksvaror från e-handelsapotek till konsumenterna via postlådan, innebär det dyrare system med kvittens eller ombudsleverans. Det kräver dessutom tidspassning eller att kunden själv måste hämta sin leverans hos utlämningsställe – vilket på landsbygderna kan handla om mycket långa avstånd. Detta är knappast ett alternativ för den som saknar bil, är för sjuk eller gammal för att köra, eller saknar anhöriga som kan hjälpa till."

"Ytterst är detta såväl en jämlikhetsfråga – att människor i hela Sverige ska kunna förlita sig på säkra leveranser av läkemedel, post och andra försändelser, som en demokratifråga och att människor i hela Sverige ska kunna få dagliga nyheter och samhällsinformation på de sätt de önskar."

Klicka här för att läsa debattartikeln i sin helhet