Hemtjänst ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet

SPF Seniorerna har svarat på regeringens remiss av förslaget till ny äldreomsorgslag. I stort stöder förbundet förslagen i utredningens betänkande, men vi saknar vissa delar.

  • – Viktigast är att införa krav på att även äldreomsorgen ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Eva Eriksson.

– Kvaliteten i äldreomsorgen måste bli högre så att seniorer kan leva livet – hela livet. För att nå dit måste kraven på kompetens bli större. Viktigast är att införa krav på att även äldreomsorgen ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Seniorer ska ha rätt till ”goda levnadsförhållande”, när kommunen beslutar om insatser, inte bara ”skälig levnadsnivå” som lagen i dag kräver, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

Klicka här för att öppna SPF Seniorernas remissvar

Klicka här för att öppna remissen
Remiss: Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU2022:41)

Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg SPF Seniorerna, berättar om de förändringar som sker just nu inom de lagar som styr äldreomsorgen: