Eva Eriksson i Expressen om Sveriges bästa hemtjänst

Gnosjö kommun har landets bästa hemtjänst enligt SPF Seniorernas unika kvalitetslista över hemtjänsten i Sveriges kommuner. Expressen har talat med Eva Eriksson om SPF Seniorernas unika kvalitetslista, samt med Gnosjös socialchef om framgångsrecept för en väl fungerande hemtjänst.

  • Gnosjös socialchef Elisabeth Andersson tar emot diplomet för Årets hemtjänstkommun. Foto: SPF Seniorerna.

Det unika med SPF Seniorernas nya rankinglista är att den bygger på många olika källor som har viktats mot vad äldre själva värderar högst. Syftet är att kommunerna ska kunna använda sig av undersökningen för att lära av goda exempel och förbättra sin egen hemtjänst.

Att kvaliteten i hemtjänsten måste höjas har länge varit en viktig fråga för SPF Seniorerna.
– Vi lever längre och vi är friskare och aktiva. Vi seniorer vill vara med och bestämma över vårt eget liv, även om vi blivit lite skröpliga och behöver någon slags hjälp i hemmet. Man vill veta vem som kommer och när, och inte helt plötsligt ha en ny främmande person i sitt hem. Om någon blir försenad eller om någon personal slutar vill man veta det. Man vill känna sig trygg med vem som kommer, känna tillit och vara med och bestämma över sin dag säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, till Expressen.

Hemtjänsten i Gnosjö toppar SPF Seniorernas nya rankinglista och har utsetts till Årets Hemtjänstkommun. Det här gör kommunens socialchef Elisabeth Andersson både glad och stolt. Hon berättar för Expressen att en stor del av hemtjänstpersonalen har jobbat länge och de flesta är utbildade undersköterskor.
– Vi är särskilt stolta över att vi har 100 procent nöjdhet med personalens bemötande, säger Elisabeth Andersson.

Och hemtjänstpersonalen i Gnosjö verkar också trivas med sitt jobb och beskriver arbetet som varierat, fritt och självständigt. Men allra bäst är all positiv feedback från de äldre, tycker de.

Tyvärr fungerar inte hemtjänsten lika bra i alla kommuner. Bristerna i hemtjänsten blev tydliga under pandemin, konstaterar Eva Eriksson, inte minst med hög personalomsättning och brist på medicinsk kompetens. 2021 träffade hemtjänstmottagare i genomsnitt 16 olika personer under en tvåveckorsperiod, med en variation på 7 till 24 personer mellan landets olika kommuner. Trygghet, självbestämmande och tid är frågor som alltid kommer upp på medlemsträffarna, berättar Eva Eriksson. Minutjakten i hemtjänsten måste också bort, poängterar Eva. 

Nu ligger det ett förslag till en ny äldreomsorgslag på den nya regeringens bord.
– Det vore skandal om den hamnade i papperskorgen. Både kvaliteten på hemtjänsten och personalens status måste höjas, avslutar Eva Eriksson.

Klicka här för att öppna Expressens artikel
(artikeln kan endast läsas i sin helhet av prenumeranter)

Klicka här för att läsa mer i Senioren

Äldreministern om Hemtjänstindex

Klicka här för att se hur Sveriges alla kommuner placerar sig på listan