Almedalen: Det här är det viktigaste kvalitetsmåttet i hemtjänsten enligt seniorerna själva

1000 seniorer har varit med och svarat på frågor om seniorers prioritering av 18 olika kvalitetsområden i hemtjänsten. Nu har vi fått resultatet som presenterades i Almedalen på måndagen: Det är hur insatserna utförs som ska väga tyngst när kvaliteten i hemtjänsten bedöms.

  • Socialminister Lena Hallengren fanns på plats när resultatet från undersökningen presenterades.

Hur insatserna utförs ska väga tyngst när kvaliteten i hemtjänsten bedöms, och däri är det viktigaste att personalen tar hänsyn till äldres åsikter. Detta är seniorernas besked när arbetet med att utveckla ett Hemtjänstindex går in i en slutfas. Hemtjänstindexet, som är ett initiativ från SPF Seniorerna, lanseras i slutet av hösten och ska mäta kvaliteten i Sveriges samtliga 290 kommuner.

– Idag vet vi inte hur bra hemtjänsten är. Det finns inget samlat mått på kvaliteten. Vi vet att det finns brister här och var, men ingen vet riktigt vad som är bästa sättet att komma till rätta med problemet. Vårt hemtjänstindex ger oss för första gången en helhetsbild över hemtjänstens kvalitet, och vi kan dessutom visa vad de kommuner och utförare gör som lyckas bra. Då kan andra ta efter, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

Seniorernas prioritering av totalt 18 olika kvalitetsområden i hemtjänsten är gjord via workshops och en enkät där över 1 000 seniorer svarat. Resultatet, som blir avgörande för viktningen av indexets olika delar, presenterades i Almedalen på måndagen.

Fyra delindex

Hemtjänstindexets 18 kvalitetsområden är indelade i fyra olika delindex: Den information som ges på kommunens webbplats, hur biståndshandläggningen fungerar, utförandet av hemtjänsten samt kommunens stödjande insatser och utvecklingsarbete. Utförandet kommer att väga dubbelt så tungt i indexet som något av de övriga tre delindexen.

Utförandet väger alltså tyngst menar seniorerna, och då är det allra viktigaste att personalen tar hänsyn till den äldres åsikter. När det gäller informationen anser seniorerna att bra kontaktinformation är viktigast, att det till exempel framgår vem som ska kontaktas om man är missnöjd. I biståndshandläggningen är det viktigaste att beslutet är anpassat efter individens behov och att personalen ges tillräckligt med tid för att utföra arbetet. Bland stödjande insatser väger möjligheten till digitala hjälpmedel, som nattkamera, tungt enligt seniorerna.

Höjer både kvalitet och status

Projektet att ta fram ett kvalitetsindex för hemtjänsten leds av Gösta Bucht, professor i geriatrik och sakkunnig hos SPF Seniorerna. Enligt honom kommer indexet att höja både kvaliteten och hemtjänstens status.

–  Hemtjänsten har en oförtjänt låg status och blir alltför ofta kommunens budgetregulator när pengarna tryter. Tvärtom borde statusen vara hög med tanke på hur komplex och krävande hemtjänsten är, både för de som utför den och de som planerar den, säger Gösta Bucht.

– En hemtjänst av hög kvalitet är dessutom en överlevnadsfaktor. De flesta äldre vill bo kvar hemma och samhället vill samma sak. Utmaningen är att det blir allt fler äldre, ofta med större vård- och omsorgsbehov.

Hemtjänstindexet bygger på befintliga mätningar och data. Modellen för indexet tas fram av experter på mätteknik vid forskningsinstitutet RISE. Arbetet följs av en grupp referenskommuner och privata utförare av hemtjänst. Projektet stöds av Allmänna arvsfonden.

Klicka här för att läsa mer om Hemtjänstindex