Gösta Bucht i TV4 Nyheterna om vaccination och testning av vårdpersonal

En sjuksköterska på en vårdcentral i Jämtland har insjuknat i covid-19 på jobbet, trots dubbla vaccindoser. Mot bakgrund av detta lyfte Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg SPF Seniorerna, att vårdpersonal kan komma att behöva covidtestas för att skydda vårdtagarna.

Gösta Bucht i TV4 Nyheterna:
"All vårdpersonal ska vara vaccinerad. All vårdpersonal ska vidta skyddsåtgärder. Och all vårdpersonal kanske också måste antigentestas för att vi ska vara säkra på att de inte kan sprida sjukdomen vidare till vårdtagare. De som redan är sjuka på något sätt, blir ju svårare sjuka om de får en covidinfektion också."

Klicka här för att se hela nyhetsinslaget