Följ upp och utvärdera seniorers läkemedelsbehandling

– Vi vill att läkemedelsbehandlingen förbättras så att fler seniorer får läkemedel som passar just dem och färre får läkemedel som inte är lämpliga säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

  • En hjälp i arbetet kan vara att anställa en kommunfarmaceut för att strukturerat arbeta för bättre läkemedelsbehandling, säger Eva Eriksson förbundsordförande i SPF Seniorerna. Printscreen från webbinariet.

– Det kan ske genom att regionerna börjar leva upp till bestämmelsen om rätten till läkemedelsgenomgång, att alla har rätt till en ansvarig läkare och att det finns farmaceutiskt kompetens i alla kommuner, förklarar Eva Eriksson.

Eva Eriksson talade på webbinariet Äldre och läkemedel – vad behöver göras? som arrangerades av Koll på läkemedel den 19 november. SPF Seniorerna är en av initiativtagarna till Koll på läkemedel som syftar till att förbättra äldres läkemedelsbehandling. Under webbinariet presenterades ny statistik om läkemedelsbehandlingen av äldre under 2020. Från SPF Seniorerna medverkande också de sakkunniga Thony Björk och Aase Wisten.

När projektet "Koll på läkemedel" inleddes 2010 förskrevs hela 31,0 procent av landets 80-plussare med läkemedel som är olämpliga för äldre. På webbinariet presenterade  Apoteket glädjande siffror för 2020 som visar på en rejäl förbättring. Statistiken visar dock på orimligt stora skillnader regioner och kommuner emellan.

– Jag är glad över att allt fler av de äldsta seniorerna tar allt färre läkemedel som är olämpliga för dem. Det visar att det lönar sig med långsiktiga och envisa insatser som Koll på läkemedel. Samtidigt visar den färska statistiken från 2020 att skillnaderna i läkemedelsbehandling är mycket stora mellan regionerna och mellan kommunerna. Här finns förebilder att ta efter för de regioner och kommuner som inte kommit lika långt. En hjälp i arbetet kan vara att anställa en kommunfarmaceut för att strukturerat arbeta för bättre läkemedelsbehandling, menar Eva Eriksson.

Läs mer på Senioren.se och se vilka kommuner som har den högsta och lägsta förskrivningen av olämpliga läkemedel

Klicka här för att läsa mer om projektet "koll på läkemedel" samt hitta länk till webbinariet