Thony Björk i webbsänt seminarium om läkemedel och äldre

SPF Seniorernas läkemedelssakkunnige Thony Björk medverkade idag på ett seminarium om äldre och läkemedel. Ta del av diskussionen i efterhand – Hur kan äldres läkemedelsanvändning bli bättre och vilka aktörer kan göra vad?

Seminariet arrangerades av Koll på Läkemedel, Apoteket AB samt Forte, en forskningsstiftelse under socialdepartementets ansvarsområde. Vid seminariet medverkade såväl forskare som representanter för SPF Seniorerna, PRO, SKPF och Apoteket AB. Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot, avslutade seminariet med reflektioner kring hur hon upplever att frågan om äldres läkemedelsanvändning hanteras.

Thony Björk, sakkunnig läkemedel, tog upp avsaknad av helhetsansvar; brister i diagnostik, dokumentation, uppföljning och omprövning; förskrivning av olämpliga läkemedel och av många läkemedel; samt generiskt utbyte.

– Ett stort problem är att det brister i helhetsansvar för medicineringen. Flera förskrivare kan vara inblandade och det är svårt att få ett helhetsgrepp över en enskild persons totala användning av läkemedel. Äldre har ofta mer än en sjukdom/diagnos och därmed också ofta multimedicinering.  Varje symtom behandlas för sig i stället för att skapa en helhetsbild. Det kan också vara så att man inte tar symptomen på allvar, berättade Thony.
– Uppföljning och omprövning av insatt behandling sker tyvärr inte alltid. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården anges att personer som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel ska erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång minst en gång per år under pågående hemsjukvård eller äldreboende. Detta genomförs tyvärr inte alltid på ett strukturerat och dokumenterat sätt.  

Klicka här för att se seminariet i efterhand

Svar på frågor som kom in vid seminariet kommer att läggas upp på kollpalakemedel.se